Nyt til pløjefolket

Den 18. april 2009 blev der afholdt pløjedommerkursus hos Birthe og Preben Jørgensen i Kyndeløse ved Kirke Hyllinge.
Der var mødt 15 dommere og 3 kuske op. Kuskene var hhv. Jørgen Andersen, Keld Anholm og Birger Hansen og fra sekretærsiden kom
Gyda Andersen og Helle Bank fra ØKS. Det er Helle, der skal tage sig af sekretariatet til NM og DM til efteråret på Gl. Estrup.
Vi lagde ud med lidt teori omkring det nye i reglementet, hvorefter vi gik i marken i strålende solskinsvejr.

Først gennemgik Calle Jonasen fra Thy forspænding og kørsel, der var både stav-og bringeseler, og jeg tror at alle fik meget ud af denne
gennemgang. Det blev tydeliggjort, at det er meget vigtigt med en lige træklinje og at bringe-eller stavtræerne ligger rigtigt. Sidestropperne
skal være lange nok, ligesom buggjorden også skal være det. Omkring pløjefeltet delte vi os i tre grupper, og snakken gik livligt, specielt omkring
flækning og orden ved stykkets ender.

Over middag var der teori igen, hvor der var en god snak om mange ting, bla. bedømmelse af nye kuske/pløjere, og der var flertal for at, give dem
de point,som de kunne få, og derefter komme med en  redegørelse for, hvorfor de havde fået de givne point. Vi tror på, at det er det, der hjælper
mest, når man skal hjem og træne igen.

Om flækning ud i et, skal bedømmes hver for sig, var der delte meninger om, men man var da enige om, at det var godt for hestene og, at vi skulle
lære at bedømme på den måde. Med hensyn til den nye måde at beregne dybde og bredde på, skal det prøves et stykke tid, før vi ser om, der er
nogle ulemper ved det.
Vi skal huske på, at det gamle heller ikke altid var fejlfrit.

Fra sekretærsiden kunne man meddele at EDB-programmet virkede tilfredsstillende

Vi fra pløjeudvalget siger mange tak til Birthe og Preben. Det er nemt at holde et sådant kursus når mad, kaffe, øl og vand bare bliver serveret. Tak
til alle dommere, hvor nogle har kørt rigtig langt bl.a. fra Thy, Sønderjylland og to kom fra Norge. Også en stor tak til de tre kuske og deres hjælpere.

Vi planlægger et pløjemøde igen til vinter på Fyn og måske et kursus mere til foråret 2010, hvis der er interesse for det.  

Erling Larsen
maj 2009