Historie

 Dansk Køre Selskab (DKS)

Dansk Køre Selskab blev startet i 1967 med det formål - som der står i de gamle skrifter - at udbrede kendskabet til alt vedrørende kørsel med hestekøretøjer. Den første bestyrelse bestod af K.E. Kolind, Kokkedal som formand og den øvrige bestyrelse var Jørn Hansen, Rungsted kyst - Bjørn Ohl, Hørsholm - Ove Pontoppidan, Hillerød som kasserer og sekretær.

Dansk køreselskab var en forening, der kom godt fra start, og i 1968 var der ifølge en gammel medlemsliste 69 medlemmer. Dansk Køre Selskab udviklede sig op gennem årene og i dag er vi godt og vel 400 medlemmer. 

Aktiviteten i Dansk Køre Selskab i dag

De sidste tre år har vi i St. Bededagene arrangeret et stort, internationalt kørestævne på Dorthealyst ved Knabstrup. Det er et stævne, der bliver lagt mange kræfter i, og til stævnet kommer der deltagere fra en del lande. Derudover holdes der indendørsstævne, åbent stævne, orienteringskørsel, løvfaldstur, samt en foredragsaften.  Om efteråret holder vi også et Sjællandsmesterskab i pløjning.

Vi har ingen arrangementer med træning for uøvede kuske, der henviser vi altid til de andre køreforeninger på Sjælland, der er mere lokale. Derimod bruger vi mange frivillige hjælpere til vores store arrangementer, og er man ny inden for køresporten, eller går med planer om at komme i gang, er det en god måde at få kendskab til sporten samt andre kørefolk, ved at melde sig til i hjælperflokken. 

Hvem er medlemmer?

Alle, der har interesse for aktiviteter i forbindelse med hestekørsel/pløjning; man behøver ikke at være heste- eller ekvipageejer.

Seneste generalforsamling